လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးခင်မောင်အေးနှင့် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးကြည်စိုးတို့သည် လောင်းလုံးမြို့နယ်၊ အောက်ကျောက်ဝပ်ကျေးရွာတွင် Solar Power Plant ဖြင့် Dawei Unity Co.,Ltd မှ (၂၄)နာရီ မီးပေးနေမှု အခြေအနေအား သွားရောက်ကြည့်ရှု

လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးခင်မောင်အေးနှင့် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးကြည်စိုးတို့သည် လောင်းလုံးမြို့နယ်၊ အောက်ကျောက်ဝပ်ကျေးရွာတွင် Solar Power Plant ဖြင့် Dawei Unity Co.,Ltd မှ (၂၄)နာရီ မီးပေးနေမှု အခြေအနေအား သွားရောက်ကြည့်ရှု