စဉ် မေးမြန်းသူ အဆို ဖြေကြားသည့် ဝန်ကြီးဌာန ဖြေကြားချက် မှတ်ချက်
1 ဒေါက်တာထူးနေအောင်
ကျွန်းစု မဲဆန္ဒနယ်
အမှတ်(၂)
ဒုတိယပုံမှန်

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း၌ လူငယ်ထုကို အဓိကခြိမ်းခြောက်လျက်ရှိသော မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အသိပညာမြှင့်တင်ပေး

လုံခြုံ/နယ်စပ်

----------------------------------

----------------------------------